Antik dönemden günümüze kadar ulaşmış olan felsefe, aynı zamanda birçok kitap bırakmıştır. Üstelik şimdiye dek birçok önemli düşünür de farklı görüşler üzerinden eserlerini sunmuştur. Peki felsefi düşüncenin nitelikleri ve özellikleri nelerdir? İşte bu konu üzerine merak edilen bilgiler.


Felsefenin gelişimi daha çok zihniyetin nitelik ve özelliklerine göre şekillenir. Aynı zamanda birçok düşünür bu nitelik ve özelliklerle bir yol ayrımı yaşamıştır.

Felsefi Düşüncenin Özellikleri?

Felsefi düşüncenin yapısını anlamak için öncelikle niteliklerini iyi bilmek gerekir. Böylece felsefenin temeli daha iyi anlaşılırken aynı zamanda mantığı da daha güçlü kavranabilir. Öte yandan genel anlamda felsefe yapabilmek için niteliklerin ön plana çıkarılması gerekir.

  • Merak etmek
  • Şüpheci olmak
  • Eleştirmeyi becerebilmek ( Dogmatik olmamak )
  • Tutarlı olmak
  • Nesnel ( Evrensel ) olmak
  • Refleksif olmak
  • Kümülatif ilerleme

Genel olarak, yukarıdaki unsurlar göz önünde bulundurularak, bu önemli niteliklerin eşliğinde felsefe yapılır. Elbette felsefenin özelliklerini, yapısına ve temel anlamına uygun olarak anlamak da önemlidir.

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Nelerdir?

Felsefi düşüncenin nitelikleriyle birlikte özellikleri de belli bir çatı altında ortaklaşa şekillenir. Özellikle şüpheci ve tutarlı olmak, olaylara evrensel olarak bakmak en önemli konular arasındadır. Bu bağlamda açık fikirli olma, felsefenin amacını ve temelini etkili bir şekilde anlama özelliklerine sahiptir.

Felsefeye birçok farklı bakış açısıyla yaklaşmak da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece felsefenin duası ışığında birçok olayın daha derinine inme şansı elde etmek mümkündür. Çünkü birçok felsefi düşünüre göre hayatın anlamını gösterebilen önemli unsur felsefedir. Bu nedenle felsefe yapabilmek için felsefenin özellikleri ve nitelikleri büyük önem taşımaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here